Välkommen-till-nocken

Vårt trevliga bostadsområde Nocken stod klart 1968 och består av 118 hushåll med två hustyper om antingen 5 eller 6 rum och kök. Husen är egna fastigheter med tomt, medan övriga delar av området ingår i en så kallad samfällighetsförening. När man köper en fastighet här blir man både husägare och medlem i Samfällighetsföreningen Nocken.

tyra_jerker_vinter_800x413
Föreningen sköter gemensamma angelägenheter som t ex gränderna och gatubelysningen i området, gräsklippning av allmänna ytor, de tre lekplatserna, tennisbanan, garage och garageplaner, sophämtning, vinterväghållning inne i området och vid garage och vattenförsörjningen till hushållen.

Vad innebär det att vara medlem i samfällighetsföreningen Nocken?

barn-i-nocken_800x598